Personliga Ombud Kronoberg

Personliga Ombud Kronoberg är en organisation i samverkan mellan Kronobergs åtta kommuner och Landstinget. 

Styrgrupp

Personliga ombud leds av en styrgrupp bestående av de ingående parterna.
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, RSMH, Attention och Länstyrelsen
har närvaro och yttranderätt.

Läs mer om vårt avtal

Vem är huvudman?

Verksamheten har ett delat huvudmannaskap.

Vem är chef?

Eva Bergmark är verksamhetschef och styrgruppens verkställande tjänsteman. Tjänsten är delad PO/verksamhetschef.

Hur många är vi?

Vi är 13 personliga ombud, varav 11 ombud är anställda av omsorgsförvaltningen i Växjö för Kronobergs läns kommuner och delfinansieras av statsbidrag, samt två ombud är anställda av Landstinget Kronoberg.


Läs mer om vår verksamhetsplan

Läs vår verksamhetsberättelse

Läs mer om vår arbetsmetod

Riktlinjer från myndigheter

Statsbidrag till kommuner som inrättar verksamhet med Personliga Ombud
till vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar


Meddelandeblad 2011-6-30

Publikationer

Socialstyrelsen har givit ut en samling publikationer om att arbeta
som Personligt Ombud. Nedan finns publikationerna i PDF-format.
För att läsa dem måste du har Acrobat Reader nedladdat i din dator.

Du kan också beställa publikationerna från:

Socialstyrelsens kundtjänst
120 88 Stockholm
Tel: 08 - 779 96 66

Sök och beställ publikationer från Socialstyrelsen


 

- Ledningsgruppens spejare i välfärdssystemet

Artikelnummer: 2010-04-08
ISBN: 978-91-86585-15-0


 

Ett nytt yrke tar form
- Personligt ombud, PO 

A New Profession is Born

Artikelnummer: 2008-126-22
ISBN: 978-91-85999-64-4


Det lönar sig - ekonomiska effekter av
verksamheter med personligt ombud.

Artikelnummer: 2006-123-6
ISBN: 


 

Personligt Ombud 2000-2004

Artikelnummer: 2005-103-2
ISBN: 91-7201-960-3


 

Personligt Ombud - En trumf i bakfickan?

Artikelnummer: 2005-123-22
ISBN:


 

Personligt Ombud - På klientens uppdrag

Artikelnummer: 2005-123-15
ISBN:

 


 

Personligt Ombud, Teser och Tips

Artikelnummer: 2002-110-1
ISBN 91-7201-619-1Mål och metoder, Att arbeta som Personligt Ombud

Artikelnummer: 2003-110-18
ISBN 91-7201-808-9

 

Christian och Helge,
Bilder från arbetet som Personligt Ombud i Kristianstad

Artikelnummer: 2002-110-13
ISBN 91-7201-637-X

 

Psykosociala insatsers effekter
för personer med psykiska funktionshinder

Artikelnummer: 2003-110-9
ISBN 91-7201-778-3

 


Mångfaldens mekanismer,
Att arbeta som Personligt Ombud i storstad

Artikelnummer: 2004-123-25
ISBN 91-7201-862-3

 

Personligt Ombud
för personer med psykiska funktionshinder
En sexårsuppföljning av tio försöksverksamheter

Artikelnummer: 2004-123-24
ISBN 91-7201-861-5